Από Σ.Μπογδάνη / ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ

Τα παιδιά με δυσπραξία έχουν δυσκολίες στις επιτελικές λειτουργίες οργάνωσης και σχεδιασμού τόσο των λεπτών όσο και των αδρών κινήσεων τους . Αυτό μπορεί να αφορά από τις πιο απλές κινήσεις όπως π.χ το να απευθύνουν έναν χαιρετισμό έως  τις πλέον πολύπλοκες  και σύνθετες,  όπως για παράδειγμα όταν απαιτείται να κάνουν διαφορετικές κινήσεις με το ένα άκρο ενώ στρίβουν τον κορμό κοιτάζοντας στην αντίθετη κατεύθυνση (που απαιτούν υψηλού βαθμού οργάνωση και συγχρονισμό στην διαδοχή των κινήσεων).

Σε λειτουργικό επίπεδο η  δυσπραξία αφορά στην δυσκολία ενσωμάτωσης και οργάνωσης ερεθισμάτων και πληροφοριών αμφίδρομα ( από και προς  το  κέντρο και την περιφέρεια του σώματος , από  και προς το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον) και έτσι συχνά  συνυπάρχει με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Δεν επηρεάζει ούτε και σχετίζεται με την ευφυΐα  του κάθε παιδιού,  εν τούτοις μπορεί να επηρεάζει αποδιοργανωτικά κάποιες γνωστικές ικανότητες,  όπως π.χ αυτές της προσοχής ή της επίλυσης προβλημάτων γενικότερα  καθώς και της οργάνωσης μνημονικών πληροφοριών (ιδιαίτερα χωροχρονικών) συν-προκαλώντας   έτσι ενδεχόμενα μαθησιακές  δυσκολίες.                                           

       Μερικά από τα συμπτώματα της δυσπραξίας παραπέμπουν σε κινητική ή και ψυχοκινητική ΄΄αδεξιότητα΄΄ και αφορούν συνήθως στην φτωχή ισορροπία, στον ανώριμο συντονισμό ή την φτωχή στάση του σώματος, στον οπτικοκινητικό συντονισμό και την κινητική οργάνωση διαφόρων μελών του σώματος, σε δυσκολίες έναρξης κινητικών συνειρμών, σε δυσκολίες προσαρμογής σε ότι αφορά την ταχύτητα εκτέλεσης, στην δυσκολία προσανατολισμού στον χώρο ή και τον χρόνο ή ακόμη και στην τήρηση αποστάσεων στον χώρο κατά τις κοινωνικές επαφές.

Οι κινητικές καθώς και οι ψυχοκινητικές δυσχέρειες και διεργασίες που οφείλονται στην δυσπραξία  μπορούν να βελτιωθούν  με την κατάλληλη αγωγή έτσι ώστε το κάθε παιδί να φθάσει στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο οργάνωσης, ανεμπόδιστης και απρόσκοπτης λειτουργικότητας.

Βιβλιογραφία/ πηγές: Μedical news, Dyspraxia foundation