kinisiopaidagogikiΓενικό προφίλ


Η  κινησιοπαιδαγωγική ®  αφορά στην νευροκινητική – νευροεξελικτική διερεύνηση / αναδιοργάνωση  και επανεκπαίδευση των κινητικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών και συνιστά μια μέθοδο σφαιρικής θεραπευτικής αποκατάστασης και διαπαιδαγώγησης της κίνησης στο σύνολο της, η οποία επαναπροσδιορίζει, προάγει και προκρίνει την καθαρότητα, τον διαχωρισμό, την διερεύνηση και τον συσχετισμό των νευροκινητικών και αισθητικοκινητικών ερεθισμάτων και της ροής των  κινητικών συνειρμών / έναντι της σύγχυσης, του αποπροσανατολισμού και της διάχυσης αυτών. Επιτυγχάνει να αναγνωρίζει και να ενσωματώνει δε, δεδομένα από όλους τους τομείς και τους παράγοντες της κινητικής ιεραρχίας που σχετίζονται με την νευροκινητική οργάνωση, την δομή, τον έλεγχο, την ολοκλήρωση και την ορθή εκτέλεση της κινητικής λειτουργίας.

Αναπόσπαστο και πρωταρχικό κομμάτι της κάθε παρέμβασης θεωρείται η αναλυτική διάγνωση, η εξακρίβωση και ταυτοποίηση της κινητικής συμπεριφοράς, της κινητικής εικόνας και των κινητικών δεξιοτήτων (κινητική ταυτότητα ) του κάθε παιδιού καθώς και η αποκατάσταση και διαπαιδαγώγηση της κινητικής οργάνωσης και αντίληψης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην αναγνώριση ( αλλά και στην ικανότητα και αναγκαιότητα καταγραφής) όλων των επι μέρους κιν. χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων- ως φυσικά / μαθηματικά μεγέθη – που ως τέτοια και πέρα από τα δεδομένα του νευρικού συστήματος – διέπονται και εξαρτώνται νομοτελειακά από συγκεκριμένους πρακτικούς φυσικούς νόμους, λειτουργικούς άξονες και κανόνες που πρέπει να ενσωματώνονται (ανατομίας, ανθρωπομετρίας, φυσικής και εμβιο-μηχανικής). Κανόνες και άξονες κίνησης που λαμβάνονται σταθερά υπ όψιν σε όλη την διάρκεια της παρέμβασης, τόσο για την ορθή κινησιολογική ανάλυση και διερεύνηση, όσο και σε σχέση με τον σχεδιασμό, την αλληλουχία και την διάχυση των προτεινόμενων κινητικών ερεθισμάτων όπως και σε σχέση βέβαια με την συνολική διάρθρωση και τη δομή του θεραπευτικού προγράμματος.

Η μέθοδος προσφέρει μια αγωγή έτσι μεθοδευμένη και σχεδιασμένη, ώστε με την σωστή και ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ των προτεραιοτήτων και της ανάλογης ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ερεθισμάτων, κινήσεων και ασκήσεων, να είναι σε θέση να βελτιώνει κατά το δύναται τις υπολειπόμενες δεξιότητες, να τις αναλύει, να τις διαχωρίζει, να τις επανεκπαιδεύει και να τις συνενώνει σε ένα νέο οργανωτικό σύνολο, ανοίγοντας έτσι και πάλι εκ νέου το δρόμο ακόμη και για τυχόν αναδρομική συμπλήρωση ή επανένταξη δεξιοτήτων, στο μέτρο πάντοτε του εφικτού.

Στόχος της κάθε θεραπευτικής αγωγής είναι η βελτίωση και αποκατάσταση της κινητικής εικόνας, της κινητικής έκφρασης και λειτουργίας που έχει διαταραχθεί ή υπολείπεται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.


Η αγωγή περιλαμβάνει και στοχεύει συγχρόνως τόσο στην βελτίωση / αποκατάσταση της δομικής και λειτουργίας παθολογίας της κίνησης όσο και στην βελτίωση / αποκατάσταση του χαρακτήρα και -της άρρηκτα συνδεδεμένης- επικοινωνιακής και εκφραστικής δύναμης των κινητικών δεξιοτήτων/  κινητικών συνηθειών και συνειρμών.

Ενδεικτικά παραδείγματα / ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ παιδιατρικής Κινησιοθεραπευτικής / Κινησιοπαιδαγωγικής παρέμβασης σε παιδιά από 2,5 έως 11 ετών.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Η κινησιοπαιδαγωγική® ( νευροκινητική – νευροεξελικτική διερεύνηση / αναδιοργάνωση / επανεκπαίδευση κινητικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών) διακρίνεται από τον συνδυασμό και την συγχώνευση  κλασσικών και εξειδικευμένων θεραπευτικών / παρεμβατικών και παιδαγωγικών μεθόδων, οι οποίες εφαρμόζονται και εναλλάσσονται σε προτεραιότητα αναλόγως των απαιτήσεων, των αναγκών και των χαρακτηριστικών της κάθε κινητικής εικόνας και της κάθε περίστασης ξεχωριστά. Βασικός κορμός της παρέμβασης πέραν της φυσιοθεραπείας / κινησιοθεραπείας, που συνθέτει το πρωταρχικό επιστημονικό πλαίσιο και υπόβαθρο, είναι το τρίπτυχο των μεθόδων Feldenkrais (Awareness through movement, Functional Integration, Movement development), NLP (μέθοδος σωματοκινητικής / μη λεκτικής και λεκτικής αντίληψης / διαδραστικής επικοινωνίας) και MAT (Medical Rehabilitation Training Therapy / Αθλητιατρική Θεραπευτική Αποκατάσταση).

kinisiopaidagogiki2Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσέγγισης αφορούν στο γεγονός, πως η αγωγή που εφαρμόζεται, ανταποκρινόμενη στην πολυπλοκότητα της κινητικής οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και στις σφαιρικές απαιτήσεις που προκύπτουν στην πράξη, συνδυάζει και συμπεριλαμβάνει – πέραν της κλασσικής επιστημονικής τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και εμπειρίας (και τις συνήθεις μετεκπαιδεύσεις) στο γνωστικό αντικείμενο της φυσιοθεραπείας /κινησιοθεραπείας – επιπρόσθετα και άλλες εξειδικευμένες μεθόδους, τεχνικές και συγκεκριμένες τεχνοτροπίες.

Μεθόδους και τεχνικές μεταξύ άλλων

-περί της εξελικτικής διαδικασίας αντίληψης της κίνησης, της κιναισθησίας, της κινητικής ιδιοδεκτικότητας και κινητικής αισθητηριακής αντίληψης

– τεχνικές ανάλυσης / διερεύνησης / ελέγχου στάσης και ισορροπίας σώματος

– τεχνικές δομής / οργάνωσης / επανεκπαίδευσης προτύπων κίνησης

– τεχνικές ανάλυσης / οργάνωσης / επανεκπαίδευσης προτύπων βάδισης

– τεχνικές αθλητιατρικής αποκατάστασης (εργονομία, ταχύτητα, αντοχή, μυϊκός τόνος, σθένος, κινητική μάθηση)

– τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας / γλώσσα σώματος, εστίασης προσοχής

– μεθόδους για την κατανόηση / αντίληψη διαφορών και εκμάθησης ή αποποίησης συνηθειών / συνειρμών και συμπεριφορών (εν προκειμένω κινητικών)

– μεθόδους χειροπρακτικής παρέμβασης (για διορθωτικούς  ανατομικούς / λειτουργικούς χειρισμούς όπου απαιτείται)

– στοιχεία παρεμβατικών τεχνικών κι μεθόδων από άλλους αναπτυξιακούς τομείς ( ειδικής αγωγής)

– όπως και θεωρητικές και πρακτικές μεθόδους φυσικής αγωγής, εκγύμνασης και προπονητικής εκμάθησης αθλημάτων (π.χ. από αθλήματα πολεμικών τεχνών).

Ιδιαίτερες Ενδείξεις

Η μέθοδος ενδείκνυται ιδιαίτερα -και εκεί φαίνονται και τα μέγιστα αποτελέσματα της προσέγγισης και μάλιστα με έναν απίστευτα γοργό ρυθμό- για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων εκείνων των οποίων τα κινητικά χαρακτηριστικά και οι κινητικές εικόνες – τόσο κατά την διερεύνηση και αξιολόγηση όσο και κατά την εξέλιξη, πρόοδο και αποκατάσταση- εμφανίζουν ιδιαίτερη δυσκολία και απροσδιόριστη, σύνθετη ή εκτεταμένη πολυπλοκότητα / στασιμότητα.                                                                                             

1_kindersport_info_baby_entwicklung_istockphotoΤέτοιες  περιπτώσεις μπορεί να είναι για παράδειγμα κινητικές διαταραχές και εικόνες (είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά)

 • Για τις οποίες δεν υπάρχει σαφής και συγκεκριμένη διάγνωση περί της φύσης της κιν.διαταραχής ακόμη (παράδειγμα 1,2)
 • Σε κινητικές εικόνες που εμφανίζουν διάχυτους κ απροσδιόριστους κινητικούς συνειρμούς ή ανεξέλεγκτες κινητικές συνήθειες (παράδειγμα 1,2)
 • Σε διαταραχές που παρουσιάζονται με μεγάλες διακυμάνσεις ή εναλλαγές στην αντοχή, στον μυϊκό τόνο και το μυϊκό σθένος ή αδυναμία σταθεροποίησης κορμού ή μελών
 • Σε περιπτώσεις όπου οι κινητικές δεξιότητες του παιδιού περιπλέκονται από διαταραχές κινητικού συντονισμού και υποτονίας (παράδειγμα 1)
 • Σε όλες τις μορφές διαταραχών συγχρονισμού των κινήσεων και κινητικής δυσπραξίας (παράδειγμα 1)
 • Σε κινητικές εικόνες κατά τις οποίες οι κινητικές δυσλειτουργίες εμφανίζονται αποσπασματικά ή περιοδικά μόνο στο χρόνο, όπως  με χρονοκαθυστέρηση π.χ. κατά την έναρξη ή αδυναμία ανάπτυξης ταχύτητας (τρέξιμο), αδυναμία επιβράδυνσης ή όταν υπάρχουν ενδιάμεσες και ασυνείδητες εναλλαγές της ταχύτητας του παιδιού (παράδειγμα 1,3)
 • Σε ταυτόχρονες διαταραχές αντίληψης κινήσεων και αντίληψης θέσης μελών στο χώρο (παράδειγμα 1)
 • Σε διαταραχές με αδυναμία πλοκής, διαδοχής ή εκτέλεσης μιας αρμονικής / παραγωγικής κινητικής λειτουργικής συνέχειας ή σε αδυναμία κιν.προγραμματισμού (συνδυασμός κινητικών αντανακλαστικών και εκούσιας κίνησης, όπως π.χ. κατά την βάδιση, παράδειγμα 1,3)
 • Σε διαταραχές ή δυσκολίες σωστού υπολογισμού αποστάσεων ή εύρεσης συνιστωσών κατεύθυνσης
 • Σε απροσδιόριστης φύσης αστάθεια ή απώλεια ισορροπίας με συχνές πτώσεις ή αιφνίδιες πτώσεις, πρόσκρουση π.χ. πάνω σε αντικείμενα ( παράδειγμα 2)
 • Σε περιπτώσεις με έντονη ή υπερευαίσθητη αντανακλαστική κινητική αντίδραση, υπέρμετρη αντίδραση όπως π.χ. τρόμαγμα σε μέτρια ή και σε πολύ ήπια ερεθίσματα
 • Σε μεμονωμένες κινητικές δυσλειτουργίες κορμού ή άκρων με μεγάλη επιβάρυνση, αδιευκρίνιστη ή αντιπαραγωγική επίπτωση στην συνολική εικόνα (παράδειγμα 1,3)
 • Σε ασυνείδητες διαταραχές της κινητικής συμπεριφοράς με ανωριμότητα, δυσχέρεια ή αδυναμία ροής και αλληλουχίας κινήσεων
 • Σε διαταραχές προσανατολισμού και εύρεσης κατεύθυνσης ή στόχου(κατά την βάδιση, σε αλλαγή  χώρου ή μετά από εύκολη κόπωση π.χ.) (παράδειγμα 2)
  • Σε διαταραχές που σχετίζονται με την έλλειψη επαρκούς εξάσκησης ή παρουσίας αντισταθμιστικών και εξισορροπητικών κινήσεων και αντιδράσεων
  • Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζεται μεγάλης διάρκειας στασιμότητα ή αδυναμία σταθεροποίησης των αποτελεσμάτων (παράδειγμα 1,2,3)
  • Σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται περαιτέρω λειτουργική ανάλυση και διερεύνηση του κινητικού μηχανισμού (παράδειγμα 1,2,3)
  • slide-1Ενδείκνυται επίσης και για την κινητική ανάλυση, οργάνωση και αποκατάσταση κινητικών δυσλειτουργιών οι οποίες αν και υπαρκτές (π.χ. σε Δ.Α.Δ), ενδέχεται να εμφανίζονται μόνον συγκεκαλυμμένα, συνδυασμένα, διάχυτα ή σε έντονη αλληλοεπίδραση και διαπλοκή με άλλους παράγοντες και τομείς (δισταγμός, άρνηση, επιθετικότητα, φόβος ή ανασφάλεια π.χ. εν όψει εκτέλεσης συγκεκριμένων κινήσεων (σε άνοδο ή κάθοδο σκαλιών, σε δυνατότητα εκτέλεσης κινήσεων μόνο σε συγκεκριμένο χώρο ή μόνο με συγκεκριμένο τρόπο, σε αναίτια φαινομενικά κινητικά ξεσπάσματα, σε έλλειψη συνέργειας, συγχρονισμού (χρονική σύμπτωση, διάρκεια, αλληλεξάρτηση), συντονισμού (συνέχεια, τόνος, ρυθμός) ή που εμφανίζονται απλά σαν ανασφάλεια και αστάθεια (παράδειγμα 1,2,3),
  • καθώς και για τις περιπτώσεις εκείνες όπου μαζί με τον κινητικό προβληματισμό και την ανάγκη για αποκατάσταση συνυπάρχει δυσκολία στην επίγνωση και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ή τυχόν πρόκληση στην σωματοσυναισθηματική αντίληψη και στην διαδραστική επικοινωνία  (νοητική στέρηση, αυτισμός).

Άλλες Ενδείξεις

 • Κινητική συμπεριφορά / Σωματοκινητική επικοινωνία / κατανόηση / εξάσκηση δεξιοτήτων μη λεκτικής έκφρασης / στάσης, επικοινωνίας/ γλώσσας σώματος.
 • Καλλιέργεια/ Εκπαίδευση διατήρησης / διαχείρισης δεξιοτήτων προσοχής μέσω της κίνησης.
 • Η μέθοδος ενδείκνυται ακόμη, για την διερεύνηση / εξάσκηση / προετοιμασία των σημαντικότερων αδρών κινητικών δεξιοτήτων (έλεγχος και ροή κίνησης, σταθερότητα / στάση σώματος, οργάνωση / ικανότητα ισορροπίας, συντονισμός, σθένος, κινητικά μοτίβα / συνήθειες, εύρος ευελιξίας, ταχύτητα κίνησης, αντίληψη σωματοκινητ.ορίων και επικοινωνίας, προσανατολισμός) εν όψει σχολικής ετοιμότητας.
 • Τα βήματα που ακολουθούνται για την κάθε θεραπευτική παρέμβαση διαμορφώνονται εξειδικευμένα και εξατομικευμένα βάσει της διάγνωσης και αξιολόγησης της κινητικής εικόνας και σύμφωνα με τις ανάγκες, τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις παιδιών και γονέων.

Ιστορικό μεθόδου

Η Κινησιοπαιδαγωγική® ως όρος και προσέγγιση προήλθαν και επινοήθηκαν υπό την επιρροή της γερμανικής νοοτροπίας και εν ήδη μετάφρασης εμπειριών και προθέσεων από την Σ. Μπογδάνη. Ο όρος καθ αυτού είναι ένας λεκτικός νεωτερισμός και πρωτοπαρουσιάστηκε και δημοσιεύθηκε σε ποικίλα άρθρα μεταξύ του 2004-2007 (και σε προγενέστερη ιστοσελίδα), σε μία προσπάθεια να αποδοθεί και να περιγραφεί πιο περιεκτικά και συνοπτικά, η διευρυμένη και σφαιρική προσέγγιση της μεθόδου και ο εξειδικευμένος (επί της κινητικής αντίληψης και οργάνωσης) τρόπος παρέμβασης. Μέρος του σκεπτικού ήταν ο όρος να παραπέμπει συγχρόνως στον παιδαγωγικό χαρακτήρα της κίνησης και στις επιπρόσθετες απαιτήσεις, προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά (θεραπευτικά και παιδαγωγικά) της προσέγγισης.

Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση έχει τις ρίζες της στην κινητική λειτουργική αποκατάσταση και στο επιστημονικό υπόβαθρο kinisiopaidagogiki3της παιδιατρικής κινησιοθεραπείας και βασίστηκε πρωταρχικά (1989-1991) στην μέθοδο F.B.L (Functional Kinetics / Λειτουργική κινητική εκπαίδευση / εξέλιξη, Λειτουργική Κινησιολογική Ανάλυση) και στην σπουδή και την εμπειρία (1991-1995 Neuss, Germany) της διαπαιδαγώγησης και ολοκλήρωση της αντίληψης δια μέσω της κίνησης της μεθόδου Φέλντενκραις (η οποία δεν συνιστά από μόνη της θεραπευτική μέθοδο, αλλά βιωματική παιδαγωγική μέθοδο αντίληψης και κιναισθησίας) και στην συνέχεια εμπλουτίστηκε σταδιακά και με τις άλλες θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές (όπως αυτές κρίθηκαν απαραίτητες και έχουν προαναφερθεί).

Στόχος και όραμα απετέλεσε η αξιοποίηση και η ανάδειξη της εξέχουσας σημασίας και του πολλαπλασιαστικού ρόλου της επιρροής και επίδρασης του κινητικού τομέα (και της αποκατάστασης αυτού) στην συνολικότερη πορεία της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Στόχος και όραμα απετέλεσε επίσης και η ανάδειξη της ανάγκης ύπαρξης και συμμετοχής συγκεκριμένων και εξειδικευμένων (επί της κίνησης) τεχνικών διαπαιδαγώγησης κατά την κινητική αποκατάσταση, ως ένα από τα πλέον αποτελεσματικά και συμπληρωματικά μέσα παρέμβασης σε ότι αφορά στην επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων κατά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πολύπλοκων αναπτυξιακών κινητικών διαταραχών.

Κίνητρο και έμπνευση στάθηκαν και απετέλεσαν εξαρχής οι θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών καθώς και η ανάγκη διερεύνησης και μετεξέλιξης των παλιών, προκαθορισμένων και παγιωμένων όρων, διαχωρισμών και τρόπων προσέγγισης τόσο κατά την αξιολόγηση και μελέτη όσο και σε ότι αφορά στην γενικότερη αντιμετώπιση.     

Βιογραφικό

Σοφία Μπογδάνη

Γεννήθηκε, έζησε και εργάστηκε έως το 2004 στη Γερμανία. Άρχισε με σπουδές στην Φυσιοθεραπεία (ΤEΙ Θεσ/νίκης), συνέχισε με δεύτερο πτυχίο Φυσ/πείας στη Γερμανία και με τη διαπαιδαγώγηση στην αντίληψη της κίνησης της μεθόδου Feldenkrais 1991 /1995. Έκανε μεταπτυχιακό (practitioner) στην σωματοκινητική, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία το ΄95 της μεθόδου NLP (Neuro Linguistic programming) και μεταπτυχιακό μάστερ MBA 99/2001 στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην διοίκηση.

Έχει συμμετάσχει επίσης είτε στα σεμινάρια είτε στις εκπαιδεύσεις των περισσοτέρων από τις λοιπές μεθόδους (S.I, Bobath, Vojta, Psychomotorik, Μanual therapy, Cyriax, Gait analysis,μονάδα αιώρησης, Touch for health κ.α.), που υπάρχουν και αφορούν στην αξιολόγηση, βελτίωση και αποκατάσταση της κινητικής λειτουργίας και οργάνωσης σε Γερμανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ελβετία και Ιαπωνία.
Παρατίθενται ενδεικτικά κάποια εξ αυτών στην διπλανή στήλη (στα Αγγλικά)

Έχει διοργανώσει σεμινάρια, με διάφορα θέματα που αφορούν στη κίνηση, την πρόληψη και την αποκατάσταση, μεταξύ άλλων, σε συνεργασία με το Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης καθώς και κάποια για λογαριασμό των εκεί ασφαλιστικών ταμείων.
Aπo το ΄93 έως και το 2003 είχε αναλάβει παράλληλα με την εργασία στα ιδιωτικά της θεραπευτήρια και ως υπεύθυνη του τμήματος κινητικής αποκατάστασης παιδιών, στο ίδρυμα Νίκολαους Πφλέγκε (εκπαιδευτικό ίδρυμα για παιδιά με αισθητηριακά προβλήματα όρασης, διάχυτες αναπτυξιακές διαταρχές και σύνθετες πολλαπλές αναπηρίες) της Στουτγκάρδης.
Άπό το 2004 ζει και εργάζεται ως ανεξάρτητη παιδιατρική κινησιοθεραπεύτρια / κινησιοπαιδαγωγός στην Αθήνα, εξελίσσοντας περαιτέρω την κινησιοπαιδαγωγική προσέγγιση.
Η μέθοδος της κινησιοπαιδαγωγικής αναπτύχθηκε αντλώντας απ όλα τα προαναφερθέντα και μετά από χρόνια εμπειρίας, εργασίας και εκπαίδευσης στον τομέα της αποκατάστασης με παιδιά και ενήλικες.

Επί του παρόντος, παρακολούθηση σειράς θεματικών ενοτήτων / σεμιναρίων στα πλαίσια της κατάρτισης επί της ειδικής αγωγής ( Μαθησιακές Δυσκολίες,  Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Σύγχρονες τάσεις στην ειδική εκπαίδευση, Ταξινόμηση Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς, Ειδικά Προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης, Portage· & Δοκιμασίες Σχολικής Ετοιμότητας  Αισθητηριακές αναπηρίες: Κώφωση – Τύφλωση,·Νοητικές· & Κινητικές αναπηρίες,  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα, Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης, Διαδραστικά μοντέλα εκπαίδευσης μέσω πολλαπλών· Μορφών Τέχνης  Συναισθηματικές δυσκολίες· & Διαταραχές Συμπεριφοράς στην Παιδική & Εφηβική Ηλικία  Μοντέλα επικοινωνίας κ.α. ) από το Καποδ. Παν. Αθηνών / Β’  Παιδιατρ. Κλινική Αθηνών. 2016 – 2017

Δημοσιεύσεις
-“Η χαρά της κίνησης”, Έψιλον Ιατρικά / Ελευθεροτυπία, 2005
-“Στα μονοπάτια της κίνησης”, Έψιλον Ιατρικά / Ελευθεροτυπία, 2006
-”Κινητική Ανάπτυξη”, Special Life (Περιοδικό για τον Αυτισμό), 2009
-”Αναπτυξιακά κινητικά ορόσημα” στο noesi.gr (ιστότοπος), 2016

Sofia Bogdani
-Observational Gait Analysis Course ( ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ) according to Rancho Los Amigos Hospital, Downey, CA., U.S.A., in DFZ Center, taken in Mainz, Germany, part 1, 2 , 1991/1993
-Manual Therapy Seminars, by Manual Therapy Association in Isny Germany, 1999
-FBL  (Functional Movement Education),
Part 1, FBL part 2 Bad Sägingen, Germany
Functional Kinetics by Klein-Vogelbach / teaching concept.)
Feldenkrais method
Completed the 4-year FELDENKRAIS PROFESSIONAL TRAINING
in Neuss, Germany from 1991-1995
F. I, Functional Integration, Awareness through Movement,
Onto-phylogenetical Aspects of Motor Development
-Cyriax, Anatomy in vivo, Manual Therapy, Chiropractic Manipulation Method, Rheinfelden Switzerland, Belgium 1991
-K. Schroth, Skoliosis 3- dimensional treatment method, VPT Academy, Bad Saeckingen, Germany
-Anatomy in vivo and Manual Therapy Seminars by VPT Academy in Stuttgart, 1997
& (PNF) proprioceptive neuromuscular facilitation Method
-Reflex neuro –pathophysiology, A. Brügger. Baden-Baden and Zürich
-NLP Method / Neuro-Linguistic Programming
Completed the 1,5-year PRACTITIONER PROFESSIONAL TRAINING
CERTIFIED NLP PRACTITIONER (Verbal and non-verbal Communication) Synapse, Communication and Psychological Institute STUTTGART, 1995/1996
– Various Seminars/ Workshops ( social/ health) at World Physiotherapy Congress Yokohama Japan, 1999
-Autism and other developmental disorders evaluation tool workshop
(MCHAT,AQ child,AQ Adolescent,CAST), by the Developmental and Social pediatrics center Cyprus, in Athens 2009.
-Touch for health, StuttgartAcupressure / Kinesiology, Holistic approach method
-MAT Medical Rehabilitation Training Therapy
Completed the 2-year MEDICAL REHABILITATION PROFESSIONAL TRAINING, VPT Academy and Physiotherapy School, Fellbach STUTTGART. (1995 / 97)
Certified in (MAT Therapy, Biomechanics/ Kinesiology), 1997
Academic Education
-Physiotherapy diploma from ATEI, Higher Technological Educational Institute Department of Health and Social sciences, Salonika, Greece
-Physiotherapy diploma and License from Regierungspraesidium Stuttgart, Germany
-MBA, Master in International Business Administration from
SIMT-Stuttgart Institute of Management and Technology, 2001
-Natural Science, Physics E.A.Π,
Hellenic Open University, Physical Science 2011

Η  κινησιοπαιδαγωγική®  συνιστά μια μέθοδο σφαιρικής θεραπευτικής αποκατάστασης, αξιολόγησης και διαπαιδαγώγησης της κίνησης, με αυστηρά θεραπευτικό / παιδαγωγικό χαρακτήρα και στόχευση και διακρίνεται από τον συνδυασμό και την συγχώνευση θεραπευτικών παρεμβατικών και παιδαγωγικών μεθόδων, οι οποίες εφαρμόζονται και εναλλάσσονται σε προτεραιότητα αναλόγως των απαιτήσεων και αναγκών της κινητικής εικόνας και της κάθε περίστασης ξεχωριστά / και αφορούν στην βελτίωση, αποκατάσταση, αναδιοργάνωση και επανεκπαίδευση των κινητικών δεξιοτήτων και νευροκινητικών προτύπων στο σύνολο τους-σε συνδυασμό με την ψυχοσωματική ενσυναίσθηση, την νευροκινητική αντίληψη και την θεραπευτική αθλητιατρική.

Έχει παρατηρηθεί παράτυπη, » δανεική / εύκολη»  και καταχρηστική χρήση του όρου (συνήθως με κεφαλαία και υπερμεγέθη αναφορά, για λόγους προβολής και διαφήμισης σεμιναρίων άλλης μεθόδου προς συναδέλφους), η οποία είναι καθ όλα αίολη, άσχετη και ξένη τόσο ως προς την έμπνευση, τον στόχο, το όραμα, την αποτελεσματικότητα και το επιστημονικό ήθος και ενδιαφέρον  / όσο και ως προς τον χρόνο, την αφοσίωση, το επιστημονικό υπόβαθρο και τον κόπο που προηγήθηκε και προϋποθέτει μια τέτοια διαδικασία. Ως εκ τούτου, ουδεμία σχέση υπάρχει μεταξύ της Κινησιοπαιδαγωγικής μεθόδου και τα αορίστου περιεχομένου ( χορός,εξέλιξη κ.λ.π ) και αδιευκρίνιστης προέλευσης σεμινάρια που χρησιμοποιούν καταχρηστικά τον όρο κινησιοπαιδαγωγική.

H παραπάνω διευκρίνιση / αναφορά κρίθηκε απαραίτητη για λόγους εντιμότητας, δεοντολογίας, πληροφόρησης αλλά και υπευθυνότητας.

Για οποιαδήποτε τυχόν σχετική ερώτηση, στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.