ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΚΙΝΗΣΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

logoload

Κινητική Ανάπτυξη / Ρυθμός Εξέλιξης
Ωρίμανση και συνέργεια κινητικών δεξιοτήτων
motor-simple-path
motor-simple-path

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ.

 Η κάθε μας κίνηση μικρή ή μεγάλη, απλή, αυτοματοποιημένη ή μη και λεπτή ή αδρή είναι πάντα το πρακτικό και φανερό αποτέλεσμα μια σύνθετης και πολύπλοκης οργανωτικής δομής και διαδικασίας, η οποία καθορίζεται από την αρτιότητα, τον αριθμό, την εξελιξη και την οργάνωση των απαιτούμενων νευροκινητικών μονάδων (Δεν αφορά ούτε και καθορίζεται δηλ. από την συνολική μάζα, το μέγεθος ή την εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε μια δράση μυών και αρθρώσεων). (εικ 2,5, 1,3,4). 


  • Όταν αναφερόμαστε στην κινητική ανάπτυξη, αναφερόμαστε κατά βάση σε μια γενετικά προκαθορισμένη και προσχεδιασμένη διαδικασία ωρίμανσης (μυελίνωσης, δικτύωσης), συγχρονισμού και συνέργειας του νευροκινητικού και σωματοαισθητικού μας συστήματος στο σύνολο του -(όπου συμπεριλαμβάνονται ιεραρχικά ο ανώτερος κινητικός φλοιός με όλες τις συμπληρωματικές και προκινητικές περιοχές για τον προγραμματισμό /την κωδικοποίηση και τον έλεγχο της κίνησης, οι κεντρικές περιοχές ρύθμισης συντονισμού, στάσης, ισορροπίας σώματος, οι σωματοαισθητικές περιοχές εγκεφάλου, το πυραμιδικό/ εξωπυραμιδικό σύστημα, οι αισθητικές περιοχές, το νωτιαίο και περιφερικό νευρικό σύστημα, τοπικά νευρωνικά / αντανακλαστικά  κυκλώματα, το σύνολο της περιφέρειας του σώματος καθώς και όλοι οι ιδιοδεκτικοί και αισθητήριοι υποδοχείς σε αρθρώσεις, τένοντες, μυς και επιφάνεια δέρματος) και οι κινητικές μας δεξιότητες υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι παρά  το προδιαγεγραμμένο και εμφανές αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.
  • Η σειρά εμφάνισης και εξέλιξης των κινητικών μας δεξιοτήτων είναι επίσης προκαθορισμένη και κοινή για όλους (κεφαλουραία και από το κέντρο προς την περιφέρεια, Cephalocaudal / Proximodistal principle) και παρ όλο που υπάρχουν πολλά σε όλη την διαδικασία που δεν γνωρίζουμε ακόμη επακριβώς, είναι φανερό πως η σειρά αυτή -μεταξύ των άλλων ανατομικών και νευροφυσιολογικών παραγόντων- πιθανόν να συνδιαμορφώνεται και να συνοφείλεται (ως έναν βαθμό εξελικτικά και λειτουργικά) και στη νομοτέλεια της δράσης και της έκθεσης μας σε όλες τις φυσικές δυνάμεις και τους παραγόντες που μας περιβάλλουν και με τους οποίους βρισκόμαστε -εκ των πραγμάτων- σε μια συνεχή, συνειδητή και ασυνείδητη αλληλεπίδραση.

΄- Τέτοιοι παράγοντες είναι ενδεικτικά και σε πρακτικό επίπεδο όλα τα θεμελιώδη ερεθίσματα και οι επιρροές που μας προσφέρονται από την φύση – με κυρίαρχο παράγοντα και θεμελιώδη επίδραση-  τη δύναμη της βαρύτητας / images-10σε συνάρτηση π.χ. με την ανάγκη της συνεχούς ανακατανομής και μετατόπισης του κέντρου βάρους του σώματος μας – στην πορεία μας προς την όρθια στάση και την βάδιση – καθώς και οι υπαρκτές και αντιλαμβανόμενες διαστάσεις του χώρου / σε σχέση με την δική μας αντίληψη επ αυτών και σε αντιπαραβολή με τις δικές μας ανατομικές διαστάσεις, τις ικανότητες, τα όρια ή τις δυνατότητες μετακίνησης και προσανατολισμού μας.
Στην σφαίρα των κυρίαρχων εξωγενών επιδράσεων συμπεριλαμβάνονται σαφώς και όλα τα ερεθίσματα και οι παράγοντες (κίνητρα, παροτρύνσεις,παραδείγματα ) που δεχόμαστε από το έμβιο και το κοινωνικό μας περίγυρο και περιβάλλον.

 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ, πως η παρατηρούμενη σειρά και ο ρυθμός πορείας της κινητικής εξέλιξης (καθώς και το αναμενόμενο συνολικό διαθέσιμο αναπτυξιακό κινησιολογικό δυναμικό επ αυτών), είναι συνάρτηση τριών κύριων βασικά παραγόντων και αυτοί αναφέρονται:

Α. – στην  αρτιότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος
Β. – στην προκαθορισμένη σειρά εμφάνισης και εξέλιξης των κινητικών δεξιοτήτων
Γ. – και στην προσφορά και ύπαρξη ερεθισμάτων από τον περίγυρο και το περιβάλλον

Πιθανός συσχετισμός / εξίσωση παραγόντων

Μια πιθανή αναλογία στον συσχετισμό αυτών των τριών παραγόντων θα ήταν Α ( %) χ Γ ( %) / Β σταθερά (=100)=..% Π.χ. 100 χ 70/100= 70 % (Απόλυτα πειραματικός / υποθετικός συλλογισμός/εξίσωση με μια σταθερά και κατά προσέγγιση αναμενόμενο και υπεραπλουστευμένο αποτέλεσμα
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΚΙΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Μια πιθανή αναλογία στον συσχετισμό επιρροής αυτών
των τριών παραγόντων θα ήταν
Α ( %) χ Γ ( %) / Β σταθερά 100 =… χ

Π.χ. (90% Α) χ (70% Γ ) δια / (100 Β) = 63 %  Αναπτυξιακό Κινητικό Δυναμικό
έναντι
Π.χ.
(90 Α) χ (100 Γ) δια / (100 Β) = 90 % Δ. Κινητικό Α. Δυναμικό (Απόλυτα πειραματικός / υποθετικός συλλογισμός /εξίσωση με μια σταθερά και κατά προσέγγιση αναμενόμενο και υπεραπλουστευμένο αποτέλεσμα)

 

 

Σχετικές Εικόνες

Εσωτερική αναπαράσταση περιοχών σώματος / Κινητική ιεραρχία / Αλληλεπίδραση τομέων / παραγόντων

1.  Αλληλεπίδραση αισθητικής / κινητικής περιοχής με ενδιάμεσο το περιβάλλον (Πηγή Pinterest). 2. Αντιστοίχιση, αναπαράσταση κινητικών / σωματοαισθητικών περιοχών στον εγκεφαλικό φλοιό (κινητικό / αισθητικό ΄΄ανθρωπάριο¨. Πηγή Antranik. org ). 3. Πυραμίδα ρυθμού κινητικής ανάπτυξης (Απόδοση, γράφημα, εξίσωση Πηγή Σ. Μπογδάνη). 4. Διάρθρωση οργάνωσης βασικών τομέων αλληλεπίδρασης / ροής πληροφοριών μεταξύ εγκεφάλου (φλοιός) κ περιοχή συναισθηματικού ελέγχου / οργανισμού / περιβάλλοντος (Πηγή wordpress). 5. Τοπογραφία διάταξης ελέγχου περιοχών σώματος / εσωτερική αναπαράσταση περιοχών σώματος στον κινητικό φλοιό (Πηγή boundless.com). 6. Κινητική ιεραρχία (Απόδοση, Γράφημα Πηγή Σ. Μπογδάνη).