Ωρίμανση και συνέργεια
νευροκινητικού συστήματος

Οι ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, οι επιδεξιότητες καθώς και όλες οι επιλογές κίνησης, προσανατολισμού και μετακίνησης που διαθέτουμε, αποτελούν αδιαμφισβήτητα από τα πλέον εμφανή χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης, ύπαρξης και λειτουργίας και αφορούν σε κάθε πτυχή σχεδόν της καθημερινής μας έκφρασης και επικοινωνίας.

Όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη της κίνησης, αναφερόμαστε κατά βάση στην διαδικασία ωρίμανσης και συνέργειας του νευροκινητικού μας συστήματος και οι κινητικές μας δεξιότητες και ικανότητες δεν είναι παρά το προδιαγεγραμμένο και εμφανές αποτέλεσμα αυτής της πορείας.

Κινητική ιεραρχία. Απόδοση, Γράφημα Σ. Μπογδάνη

Εξέλιξη και περιθώρια
στις ηλικίες κλειδιά

Η ΕΞΕΛΙΞΗ, ο ρυθμός, η οργάνωση και ο έλεγχος της κίνησης είναι κάτι που συμβαίνει σταδιακά και προοδευτικά και ωριμάζει συγχρόνως με τους άλλους τομείς και σίγουρα διαφέρει από παιδί σε παιδί.

Υπάρχουν όμως παρ αυτά κάποιοι χρόνοι, στάδια και περιθώρια στην κατάκτηση των κινητικών μας δεξιοτήτων, των οποίων η γνώση μπορεί να προσφέρει έναν χρήσιμο οδηγό ως προς τι μπορούμε να αναμένουμε κινητικά από ένα παιδί, σε σχέση με την ηλικία του.

Επιλογή και ευκαιρία
έγκαιρα και δομημένα

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
και τα σημαντικότερα βήματα στην ανάπτυξη
του κάθε παιδιού, συμβαίνουν τώρα
στα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Η βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία προσφέρεται από την φύση της
ως η πλέον κατάλληλη περίοδος για την κάθε προσπάθεια αλλαγής, προσαρμογής και παρέμβασης, εφ όσον είναι η περίοδος κατά την οποία θέτονται οι βάσεις της μετέπειτα πορείας και εξέλιξης της κινητικής μας λειτουργίας.

Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
πέρα απ τα συνηθισμένα

Η ΚΙΝΗΣΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ είναι μια διευρυμένη καινοτόμος θεραπευτική μέθοδος σφαιρικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης / αποκατάστασης, η οποία ανταποκρίνεται και καλύπτει μεθοδευμένα, συγκροτημένα και στρατηγικά όλο το εύρος και το φάσμα της κινητικής ιεραρχίας καθώς και της δομής και οργάνωσης της κινητικής λειτουργίας.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που παρέχει η μέθοδος είναι το ότι δύναται να συνδέει, να αναλύει και να αντιστοιχίζει σε μια αμφίδρομη  πορεία θετικής ενίσχυσης, το κάθε απαιτούμενο ερέθισμα με την αντίστοιχη λειτουργικά και κινησιολογικά ορθή δομή, επιλογή, οργάνωση και εκτέλεση των ασκήσεων / κινήσεων.