Όροι χρήσης

Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της Praxis Loft Movement / Μπογδάνη Σοφία / Kinisiopedagogiki.gr. Το σύνολο του περιεχομένου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Praxis Loft Movement / Μπογδάνη Σοφία / Kinisiopedagogiki.gr και περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) καθώς και το ηθικό δικαίωμα (δικαίωμα προστασίας του προσωπικού δεσμού προς αυτό).

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό και εμπορικό χαρακτήρα (προβολή υπηρεσιών / επικοινωνία) και δεν προορίζεται ούτε και δεν δύναται επ ουδενί, να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει την κατ ιδίαν εξατομικευμένη, επαγγελματική και εξειδικευμένη διάγνωση, συμβουλή ή θεραπεία οιασδήποτε ειδικότητας.

Η Praxis Loft Movement συνέταξε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με τον μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό, επιστημονική υπευθυνότητα και επιμέλεια, δεν ευθύνεται και δεν παρέχει παρ αυτά καμία εγγύηση για την μη αλλαγή, την πιστότητα ή την ακρίβεια οιασδήποτε πληροφορίας ή εικόνας και δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημιά που απορρέει από την χρήση ή την κατανόηση των παρεχόμενων πληροφοριών καθώς και για  τεχνικά σφάλματα / βλάβες  που ενδέχεται να προκύψουν τυχόν από ή κατά την χρήση της σελίδας. Το περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές δίχως προηγούμενη προειδοποίηση. Η PLM.Μ.Σ δεν ευθύνεται επίσης και για την όποια οικονομική ή ηθική βλάβη που μπορεί να έχει οποιοσδήποτε από τυχόν αντιγραφή, τροποποίηση ή παραπλανητική χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών, του εμπορικού σήματος ή της ονομασίας ΄΄κινησιοπαιδαγωγική΄΄ από τρίτους ή μέσω τρίτων. Η PLM.Μ.Σ. επιφυλάσσεται και για όλα τα δικαιώματα που τυχόν δεν αναφέρονται συγκεκριμένα και ρητά στο συγκεκριμένο κείμενο.


Επιτρέπεται η αντιγραφή του υλικού για προσωπική χρήση. Αντενδείκνυται / απαγορεύεται
η αντιγραφή, εκμετάλλευση / χρήση του υλικού ή των πληροφοριών της ιστοσελίδας από τρίτους για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς (σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ΝΜΣ 2121/1993). Απαγορεύονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι κάθε είδους τροποποιήσεις, αναδιαμορφώσεις, αλλαγές, η αντιγραφή σήματος, λέξεων, όρων, γραφημάτων, εικόνων, τμήματα κειμένων ή του συνόλου των κειμένων ή και περιλήψεις αυτών. Όσα στοιχεία  δεν αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία PLM.Μ.Σ. αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση κανενός στοιχείου του περιεχομένου της ιστοσελίδας δίχως προηγούμενη έγγραφη άδεια και δίχως την ανάλογη επισήμανση ή αναφορά.

Υπενθύνιση. Οι κινητικές εικόνες, τα παραδείγματα και οι πληροφορίες ή οι γνώσεις που παρέχονται ή μπορείτε να αντλήσετε μέσω του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν προτίθενται και δεν μπορούν να αναπληρώσουν επ ουδενί την άμεση, προσωπική και κατ ιδίαν εξατομικευμένη και εξειδικευμένη διάγνωση, αγωγή και επαφή με την ειδικότητα που αντιστοιχεί στο εκάστοτε πρόβλημα. Απευθύνεστε πάντα αρχικά στον παιδίατρο σας.

Η χρήση της ιστοσελίδας και του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτής, γίνεται εν γνώσει και με ευθύνη του χρήστη. Η περιήγηση ανηλίκων υπόκειται στην ευθύνη των κηδεμόνων τους.