Καλώς ήλθατε

logoload

PRAXIS LOFT MOVEMENT

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η παιδιατρική φυσιοθεραπεία αφορά και εξειδικεύεται στην διερεύνηση και την αντιμετώπιση των κινητικών διαταραχών και δυσλειτουργιών της παιδικής ηλικίας.
Φιλοσοφία της κάθε παρέμβασης είναι η άριστη παροχή υπηρεσιών στους τομείς της κινησιολογικής διερεύνησης και αποκατάστασης των επιπτώσεων των παιδιατρικών αναπτυξιακών νευροκινητικών παθήσεων και διαταραχών βάσει των βέλτιστων πρακτικών και σύμφωνα με τα νεώτερα επιστημονικά πρότυπα και δεδομένα, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 Εξειδίκευση, Μεθοδικότητα, Καινοτομία, Υπευθυνότητα, Αποτελεσματικότητα, Προσήλωση, Αισιοδοξία και Εμπειρία
συνθέτουν τις βασικές αρχές και τις αξίες του πλαισίου της προσέγγισης.

Έμπνευση Είναι Πάντα τα Παιδιά

Γενικό προφίλ

Το προφίλ της κάθε παρέμβασης προσανατολίζεται στα ιδιαίτερα νευρολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της κάθε αναπτυξιακής περιόδου σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα νευροανατομικά, συμπεριφορικά  και λειτουργικά χαρακτηριστικά της νευροφυσιολογίας και εργονομίας της κίνησης και όλων των αλληλεπιδράσεων αυτής.

Η προσέγγιση της κινησιοπαιδαγωγικής εμπλουτίζει, συμπληρώνει και ξεπερνά μια κλασσική κινησιοθεραπευτική αντιμετώπιση, προσφέροντας νέες, πολύτιμες και στοχευμένες εμπειρίες ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Η προσέγγιση είναι πολύπλευρη και καλύπτει όλους τους αναπτυξιακούς τομείς, προσφέροντας επιπλέον νευροκινητικά ερεθίσματα και καταγραφές που αφορούν τόσο στην διαπαιδαγώγηση της αντίληψης, του ελέγχου και  της οργάνωσης της κίνησης όσο και στις συμπεριφορικές επεκτάσεις αυτών των δεξιοτήτων.

Στόχος της κάθε θεραπευτικής παρέμβασης είναι η βελτίωση, η ωρίμανση και αποκατάσταση της κινητικής εικόνας, έκφρασης, λειτουργίας και κινητικής συμπεριφοράς που έχει διαταραχθεί ή υπολείπεται στο σύνολο της και στο μέγιστο βαθμό.

Προφίλ συνεργασίας με γονείς

Το προφίλ της συνεργασίας με τους γονείς προσανατολίζεται γύρω από τους παρακάτω άξονες:

  • Η παρέμβαση περιλαμβάνει – σε συμφωνία με τους γονείς-  ακριβή στρατηγικό σχεδιασμό, χρονοδιάγραμμα με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.
  • Η γνώση, η γνώμη, οι παρατηρήσεις και η διαρκής συμμετοχή/ συνεργασία των γονέων θεωρείται πολύτιμη.
  • Ο χαρακτήρας της κάθε παρέμβασης είναι ολιστικός.
  • Η πληροφόρηση, η κατανόηση, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός και η τυχόν συν-εκπαίδευση σε απαιτούμενες συνεργατικές ή πρακτικές δεξιότητες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρέμβασης/ συνεργασίας.
  • Η στόχευση αφορά στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, στην άρση περιορισμών αυτονομίας και λειτουργικότητας και στην προώθηση της θετικής αλληλεπίδρασης του κινητικού με άλλους αναπτυξιακούς τομείς.
  • Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας με τυχόν επαναπροσδιορισμό στόχων και τεχνικών θεωρείται αυτονόητος.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά / Ενδείξεις

Η κινησιοπαιδαγωγική ® προσέγγιση ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ από τον συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων, οι οποίες εφαρμόζονται και εναλλάσσονται σε προτεραιότητα αναλόγως των απαιτήσεων και αναγκών της κινητικής / γνωστικής / λειτουργικής εικόνας και της κάθε περίστασης ξεχωριστά. Βασικός κορμός της παρέμβασης, πέραν της κλασσικής φυσιοθεραπείας, είναι το τρίπτυχο των καινοτόμων μεθόδων Feldenkrais (Awareness through movement, Functional Integration), MAT ((Medical Rehabilitation Training Therapy / Αθλητιατρική Θεραπευτική Αποκατάσταση) και της μεθόδου NLP (μέθοδος σωματοκινητικής / λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας).

Πλαισίωση με βάση την ψυχοσωματική/ ψυχοκινητική θεώρηση και τη γνωσιακή- συμπεριφοριστική οπτική. 

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ αφορούν στο γεγονός πως η αγωγή που εφαρμόζεται – ανταποκρινόμενη στην πολυπλοκότητα της κινητικής οργάνωσης, της κινητικής λειτουργίας καθώς και στις σφαιρικές απαιτήσεις ( γνωστικές, συναισθηματικές, κιναισθητικές) που προκύπτουν στην πράξη, συνδυάζει και συμπεριλαμβάνει πέραν της κλασσικής τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και εμπειρίας και τις συνήθεις μετεκπαιδεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της φυσιοθεραπείας / κινησιοθεραπείας (σε φυσιολογία, ανατομία κίνησης, μεθόδους αποκατάστασης, παιδιατρική, νευρολογία, ορθοπεδική) επιπρόσθετα και άλλες μεθόδους, τεχνικές και εξειδικευμένες τεχνοτροπίες. Μεθόδους και τεχνικές μεταξύ άλλων – περί της εξελικτικής διαδικασίας αντίληψης της κίνησης, της κιναισθησίας, της κινητικής ιδιοδεκτικότητας και κινητικής αισθητηριακής αντίληψης και ενσωμάτωσης (Feldenkrais / S.I)- τεχνικές ανάλυσης στάσης, κίνησης – τεχνικές ανάλυσης βάδισης – τεχνικές αθλητιατρικής αποκατάστασης (για εργονομία, ταχύτητα, αντοχή, μυϊκός τόνο, σθένος) – τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής πρώιμης επικοινωνίας / σωματο-συναισθηματικής αντίληψης, έκφρασης / γλώσσα σώματος και διαδραστικής κινητικής επικοινωνίας καθώς και μεθόδους για την εκμάθηση ή αποποίηση συνηθειών / συνειρμών (εν προκειμένω κινητικών) – μεθόδους χειροπρακτικής παρέμβασης (για διορθωτικούς ανατομικούς χειρισμούς όπου απαιτείται) όπως και θεωρητικές και πρακτικές μεθόδους εκγύμνασης και προπονητικής εκμάθησης αθλημάτων (π.χ. από αθλήματα πολεμικών τεχνών).

Η μέθοδος είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των παιδιών, γι αυτό και η κάθε παρέμβαση πλαισιώνεται από τις πλέον σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις στην Ειδική Εκπαίδευση και Αγωγή.


Πότε θεωρείται απαραίτητη η εξειδικευμένη κινητική αγωγή / μέθοδος παρέμβασης?

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ – και εκεί φαίνονται και τα μέγιστα αποτελέσματα της προσέγγισης και μάλιστα με έναν απίστευτα γοργό σχετικά ρυθμό- για τις περιπτώσεις εκείνες των οποίων οι κινητικές εικόνες – τόσο κατά την ανάλυση και αξιολόγηση όσο και κατά την εξέλιξη, την πρόοδο και αποκατάσταση- παρουσιάζουν ή εμφανίζουν ιδιαίτερη δυσκολία, απροσδιόριστη, σύνθετη ή εκτεταμένη πολυπλοκότητα ή στασιμότητα.   Ιδιαίτερες ενδείξεις / Περισσότερα

Η Κινησιοπαιδαγωγική αφορά στην βελτίωση / αποκατάσταση της κινητικής λειτουργίας στο σύνολο της (σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς της κινητικής οργάνωσης, της δομής, της αντίληψης, της ροής, της έκφρασης, λειτουργίας και του ελέγχου της κίνησης) και  δεν αφορά / διαχωρίζει την αποκατάσταση και επανεκπαίδευση της κινητικής λειτουργίας (λεπτής και αδρής) από την αποκατάσταση και επανεκπαίδευση του παιδιού σε διαδικασίες εκμάθησης ή υποβοήθησης σε θέματα λειτουργικής αυτοεξυπηρέτησης (όπως ντύσιμο, τροφή, παιχνίδι κ.α) ή σε αισθητηριακές ( ακοή, όραση π.χ. ) και κινητικές δραστηριότητες ( όπως γραφοκινητικές π.χ.).

Βήματα / Προφίλ Παρέμβασης

Τα βήματα που ακολουθούνται για την κάθε θεραπευτική παρέμβαση διαμορφώνονται εξειδικευμένα και εξατομικευμένα βάσει της διάγνωσης και αξιολόγησης της κινητικής εικόνας και σύμφωνα με τις ανάγκες, τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις παιδιών και γονέων.

ΒΗΜΑ 1


Αναλυτική αξιολόγηση / διερεύνηση ιστορικού / κινητικής εικόνας / κινητικών δεξιοτήτων και δυνατοτήτων του παιδιού.
Αναγνώριση / καταγραφή κινητικών συνειρμών, κινητικών συμπεριφορών, σταδίων, λαθών και αλληλοεξαρτώμενων επιδράσεων (πλήρης κινητική ταυτότητα).


ΒΗΜΑ 2


Συγκεκριμενοποίηση / Μελέτη / Παραγοντοποίηση όλων των τομέων που χρήζουν παρέμβασης / βελτίωσης. Κατάτμηση / Παραγοντοποίηση στόχων.
Επιστημονική πληροφόρηση / συμβουλευτική γονέων περί ευρημάτων, δυνατοτήτων, στόχων, μέσων και διαδικασίας παρέμβασης.


ΒΗΜΑ 3


Εκπόνηση / Εφαρμογή θεραπευτικού προγράμματος βάσει των παραπάνω επιστρατεύοντας εξατομικευμένα και στρατηγικά όλα τα απαιτούμενα μέσα (στοχευμένες ασκήσεις, παιχνίδι, μονο – πολυδιάστατες κινήσεις, στρατηγική μη λεκτικής επικοινωνίας όπου ενδείκνυται, απλά ή εξειδικευμένα γυμναστικά και υποστηρικτικά μέσα (συντονισμός-ισορροπία), ασκήσεις αυτονομίας για εξάσκηση κατ ιδίαν ή με τους γονείς στο σπίτι κ.α.).


ΒΗΜΑ 4


Διαρκής αναπροσαρμογή / παρακολούθηση των στόχων του θεραπευτικού προγράμματος, το οποίο ανανεώνεται / αναδιαρθρώνεται σταδιακά σε απαιτήσεις, στόχους, μέσα και προτεραιότητες αναλόγως της εκτίμησης και εξέλιξης της επίτευξης των επι μέρους στόχων, της κινητικής προόδου και των αναγκών του παιδιού.

Επαναξιολόγηση / Συμβουλευτική επ όλων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.


ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εάν έχετε παρατηρήσει εσείς ή και άλλοι κάτι ασυνήθιστο ή διαφορετικό -που σας ανησυχεί- στην κινητική συμπεριφορά του παιδιού σας, εμπιστευτείτε το ένστικτο σας και αναζητήστε συμβουλή και αξιολόγηση από ειδικό. Αρχικά από τον παιδίατρο σας. Εφ όσον το έχετε ήδη συζητήσει με τον παιδίατρο / αναπτυξιολόγο ή τον παιδονευρολόγο της εμπιστοσύνης σας, μπορείτε να επιλέξετε και να απευθυνθείτε σε μας.

Εάν είστε ήδη σε διαδικασία και γνωρίζετε, μπορείτε να απευθυνθείτε απ ευθείας σε μας για την έναρξη θεραπευτικού προγράμματος (ή εάν το επιθυμείτε προς αναζήτηση μία δεύτερης γνώμης ως προς την αναλυτική αξιολόγηση της κινητικής εικόνας του παιδιού σας).

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε μας και συμβουλευτικά.

Το πρώτο ραντεβού γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Χρήσιμο είναι να έχετε γραπτή γνωμάτευση / διάγνωση του γιατρού ή της κλινικής στην οποία απευθυνθήκατε καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών διαγνωστικών εξετάσεων που έχετε στην διάθεση σας (π.χ. αξονική, μαγνητική). Η πρώτη παρατήρηση / επαφή με το παιδί μπορεί να γίνει και σε ουδέτερο χώρο αν κριθεί απαραίτητο (σχολείο, παιδικό σταθμό, παιχνίδι).
Περιοχή: Αθήνα

Οι συνεδρίες είναι ατομικές και γενικά προτιμάται η παρουσία του γονέα. Η μέση διάρκεια της κάθε συνεδρίας κυμαίνεται μεταξύ 40 – 45 λεπτών. Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης εντατικότερων προγραμμάτων / συνεδριών (σε διάρκεια ή συχνότητα), αυτό εξαρτάται και κρίνεται όμως συνήθως στην πορεία. Ο συνολικός και μέγιστος χρόνος παρέμβασης –ως αρχή και αξίωμα- δεν ξεπερνά συνήθως τα δυόμιση χρόνια +_ 6 μήνες. Επαναξιολόγηση γίνεται ανά τακτά διαστήματα. Υπάρχει (μετά το τέλος του προγράμματος και σε μεταγενέστερο χρόνο) δυνατότητα επανάληψης σύντομου κύκλου προγράμματος και συνεδριών.

Η ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ
– ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ / ΚΙΝΗΣΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
– ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  στο μέτρο του απόλυτα δυνατού
– ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ – ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ και ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΓΩΓΗ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ/ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ