Νευροκινητική Οργάνωση

Θέμα = Νευροκινητική οργάνωση

Παράδειγμα νευροκινητικής οργάνωσης
– πορείας / διαδρομής ερεθίσματος κατά μήκος της κινητικής ιεραρχίας –
(από / πρός κινητικό φλοιό / δικέφαλο μυ)
Λειτουργία = απλή κάμψη αγκώνα

Πηγή.
brainmind.net Biological Foundations
– 2012 – Prof. M. Claffey

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ