Νευροκινητική Οργάνωση

Νευροκινητική οργάνωση
 Πρωταρχικό ιδεατό επίπεδο
Χαρτογράφηση οργάνωσης / διάρθρωσης διαδρομών
που σχετίζονται με την κινητική λειτουργία, (πλάγια επιφαν.όψη).
Διαμόρφωση κινητικής εντολής 
Α) Σχεδιασμός κίνησης

(σχηματισμός, σύλληψη ιδέας)
Β) Προγραμματισμός κίνησης
(οργάνωση κινήσεων κ διαδοχής)
Γ) Εκτέλεση κίνησης
(ανάκληση κινητικών εμπειριών, κινητικής μνήμης, ανοδικές / καθοδικές οδοί).

Πηγή, Carlson, Neil Physiology of Behavior, 6th ed. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, 1998, pp.236

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

  • Share