Χαρτογράφηση εγκεφάλου

Χαρτογράφηση εγκεφάλου 

Καλλιτεχνική απόδοση / χαρτογράφηση / τοπογραφία εγκεφαλικών περιοχών / τομέων και κύριων λειτουργιών αυτών.

Πηγή brainmap pinterest.com / Picture-Inc

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ