Κινητική εξέλιξη

Κινητική εξέλιξη / ωρίμανση
Motor Command Network

Παράδειγμα διαφοροποίησης στην ενεργοποίηση
διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη / ωρίμανση.
(Παράδειγμα εικόνας αφορά στο στάδιο
σχεδιασμού / εσωτερ. αναπαράστασης / οργάνωσης βάδισης).

Τα διαφορετικά χρώματα αντιπροσωπεύουν την ενεργοποίηση διαφορετικών περιοχών σε διαφορετικές ηλικίες.

Πηγή Scherder et al. (2012):

Παιδική ηλικίαεφηβεία ενηλικίωση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

  • Share