Κινητική Εξέλιξη

Θέμα = Κινητικός έλεγχος / εξέλιξη

Motor Command Network

Παράδειγμα διαφοροποίησης στην ενεργοποίηση εγκεφαλικών περιοχών
κατά την ανάπτυξη / ωρίμανση.
(Στάδιο παρατήρησης / προετοιμασίας / σχεδιασμού- φάση ισορροπίας, στάσης σώματος).
Τα διαφορετικά χρώματα αντιπροσωπεύουν την ενεργοποίηση διαφορετικών περιοχών / σε διαφορετικές ηλικίες.

Πηγή Scherder et al. (2012)

Παιδική ηλικίαεφηβεία ενηλικίωση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

  • Share