Νευροκινητική οργάνωση

Θέμα – Νευροκινητική οργάνωση

Σχηματισμός πυραμιδικής οδού ( Ανατομική πορεία / Σχηματισμός αριστ.).
Λειτουργία – Εκούσια κινητικότητα

Πηγή Slideshare. net Ns Lecture 9 Motor pathways
in the Neuroscience Module

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

  • Share