Χαρτογράφηση Εγκεφάλου

Χαρτογράφηση εγκεφάλου

Χαρτογράφηση κύριων περιοχών (λοβών) εγκεφάλου
Πηγή
Biological psycology 6e, Figure 2.12 (part 1). Sinauer Associates, Inc.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

  • Share