Χαρτογράφηση εγκεφάλου

Θέμα = Χαρτογράφηση εγκεφάλου

Χαρτογράφηση / τοπογραφία
κινητικών και άλλων εγκεφ. περιοχών βάσει λειτουργιών / θεμ. ικανοτήτων
Με ανοιχτό κυκλικό κίτρινο, πράσινο και ανοιχτό ροζ οι περιοχές που σχετίζονται με την κίνηση.

Πηγή
slideshare.n/

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ