Χαρτογράφηση Εγκεφάλου 4

Θέμα = Χαρτογράφηση εγκεφάλου

Χαρτογράφηση της κύριας κινητικής περιοχής (δεξ.) του εγκεφαλικού φλοιού.
Τοπογραφία διάταξης / ελέγχου
 και αναλογικής αντιπροσώπευσης περιοχών / μελών σώματος.
.Πηγή.
Boundless Biology / boundless. com

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

  • Share