Χαρτογράφηση Εγκεφάλου

Θέμα = Χαρτογράφηση εγκεφάλου 
Χαρτογράφηση  / Αντιστοίχιση περιοχών εγκεφάλου και των κύριων λειτουργιών αυτών
Κυκλωμένες οι 4 περιοχές που σχετίζονται κύρια, άμεσα, έμμεσα ή συμπληρωματικά με την κινητική λειτουργία.
Ο διακεκομμένος κύκλος αφορά στην παρεγκεφαλίδα / ισορροπία.

Πηγή
slideshare.n/

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ